Infosys Begins Trading On NYSE Euronext London & Paris Markets.

infosys